Wycena

Wycena domu

wycena

Rzeczoznawca majątkowy ma prawo do wyceny wszelkich nieruchomości i praw. Rzeczoznawca majątkowy może być pomocny w określeniu wartości nieruchomości zabudowanej domem mieszkalnym. Często klientami w takim przypadku są osoby poszukujące kredytu na zakup domu jednorodzinnego lub na budowę takiego domu, ale zdarza się, że wycena jest robiona dla innych potrzeb np. do sprzedaży lub na potrzeby prowadzonych postępowań skarbowo-podatkowych lub sądowych, w tym także spadkowych lub odszkodowawczych. Rzeczoznawca może wycenić dom w stanie na dzień przeprowadzanej wyceny albo może na podstawie udostępnionej dokumentacji określić wartość domu po jego wybudowaniu i wykończeniu wnętrz, może określić wartość nakładów czy określić czynsze za wynajem domu.
Podstawowymi dokumentami wykorzystywanymi przy wycenie nieruchomości z domem mieszkalnym, z zabudową siedliskową lub planowanym do wybudowania domem są:
- wypis z rejestru gruntów
- odpis z księgi wieczystej albo elektroniczny numer księgi (rzeczoznawca majątkowy może sprawdzić stan prawny na podstawie numeru w elektronicznej przeglądarce ksiąg wieczystych)
- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium
- pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie, nadania numeru porządkowego, inne dokumenty urzędowe
- projekt budowlany
Jeśli klient nie posiada wszystkich dokumentów rzeczoznawca majątkowy ma możliwość i narzędzia by przeprowadzić wycenę, sporządzić protokoły, pomiary oraz badanie dokumentów.