Wycena

Wycena mieszkania

wycena

Rzeczoznawca majątkowy w swoje pracy zawodowej wycenia mieszkania niezależnie od ich stanu prawnego. Wycena lokalu mieszkalnego w celu jego wyodrębnienia wymaga innych dokumentów i innego nakładu pracy niż wycena mieszkania do sprzedaży. Pod pojęciem mieszkania rozumie się w tym przypadku: nieruchomość lokalową, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego czy samodzielny lokal mieszkalny przygotowywany do wyodrębnienia i zbycia. Rzeczoznawca majątkowy może wyceniać mieszkania dla osób fizycznych np. gdy chcą kupić mieszkanie i wziąć kredyt na jego zakup, dla przedsiębiorstw lub jednostek samorządu terytorialnego gdy chcą sprzedać lokale mieszkalne ze swojego zasobu albo je amortyzować, dla banków, dla firm prywatnych gdy np. chcą amortyzować sobie wynajmowane mieszkanie czy dla sądów. Wycena mieszkania wymaga dokonania oględzin lokalu i pomieszczeń przynależnych np. garażu, miejsc postojowych, miejsc na platformach, komórek lokatorskich, schowków, ogródków i pomieszczeń gospodarczych, z których dane mieszkanie korzysta. Przy takiej wycenie znaczenie ma również typ i stan budynku, w którym jest dane mieszkanie.
Podstawowymi dokumentami wykorzystywanymi przy wycenie mieszkania są:
- odpis z księgi wieczystej albo elektroniczny numer księgi (rzeczoznawca majątkowy może sprawdzić stan prawny na podstawie numeru w elektronicznej przeglądarce ksiąg wieczystych) albo zaświadczenie ze spółdzielni, zaświadczenie o samodzielności lokalu z rzutami lokalu
Jeśli klient nie posiada wszystkich dokumentów rzeczoznawca majątkowy ma możliwość i narzędzia by przeprowadzić wycenę i sporządzić protokoły, pomiary i badanie dokumentów.