Wycena

Wycena gruntu i lasu

wycena

Rzeczoznawca majątkowy jest uprawniony do określenia wartości gruntu. W ramach takich wycen rzeczoznawca może przygotować dokument zwany operatem szacunkowym i określić wartość np. niezabudowanej działki gruntu przeznaczonej pod zabudowę, działki rolnej, działki rekreacyjnej czy innego gruntu np. wykorzystywanego na zieleń parkową czy las.
Wyceny gruntu wykorzystywane są do różnych celów np. do kredytu gdy klient chce kupić działkę i zabezpieczyć na tej działce kredyt, do ustalenia wartości odszkodowania np. przy wykupie pod drogi lub przy wywłaszczeniach, do ustalenia wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste i wiele innych. W swoje pracy rzeczoznawca majątkowy może wycenić grunt pod wodami np. pod stawami, grunt pod zabudową różnego typu, określić czynsze za dzierżawę gruntu czy ustalić wartość gruntu ze złożami kopalin. Wycena gruntu jest elementem określenia wartości służebności za umiejscowienie urządzeń przesyłowych np. linii gazowej, lini elektrycznej czy kolektorów kanalizacyjnych. Rzeczoznawca majątkowy może również określić wartość służebności drogowych. Natomiast wycena lasu, kultur wieloletnich i upraw wiąże się z koniecznością znajomości nie tylko rynku lokalnego ale również specyfiki tego typu produkcji roślinnej.
Podstawowymi dokumentami wykorzystywanymi przy wycenie nieruchomości są:
- wypis z rejestru gruntów
- odpis z księgi wieczystej albo elektroniczny numer księgi (rzeczoznawca majątkowy może sprawdzić stan prawny na podstawie numeru w elektronicznej przeglądarce ksiąg wieczystych)
- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium
Jeśli klient nie posiada wszystkich dokumentów rzeczoznawca majątkowy ma możliwość i narzędzia by przeprowadzić wycenę i sporządzić protokoły, pomiary i badanie dokumentów.