Wycena

Wycena mienia zabużańskiego

wycena

Wycena mienia zabużańskiego to jedno z ciekawszych zagadnień jaki był opracowywany. Rzeczoznawca majątkowy określa wartość tzw. mienia zabużańskiego zgodnie z wymogami odpowiedniej ustawy, rozporządzenia i wytycznych federacyjnych. Jest to bardzo ciekawa tematyka, która jest przedmiotem naszych badań od wielu lat. W swojej pracy rzeczoznawca majątkowy wykonał już cały pakiet wycen tego typu mienia, od małych domków, przez średniej wielkości gospodarstwa rolne do majątków i folwarków szlacheckich o powierzchniach liczonych w tysiącach hektarów. Wśród tych opracowań nie było takich, które zostały zakwestionowane przez Urzędy Wojewódzkie, chociaż zdarza się, że Urząd prosi o dodatkowe wyjaśnienia lub materiały pomocnicze. Tak było w przypadku wyceny latyfundium na terenie obecnej Ukrainy, gdzie właściwy Urząd Wojewódzki poprosił o dodatkowe dane i dodatkowe uzasadnienia dla przyjętych założeń.  Rzeczoznawca majątkowy przygotował takie wyjaśnienia w ramach tego samego zlecenia i zostały one w całości zaakceptowane przez Urząd. Rzeczoznawca majątkowy w trakcie przygotowywania takiej wyceny pracuje nie tylko na materiałach źródłowych, ale również na materiałach archiwalnych, często udostępnianych przez zagraniczne serwisy lub archiwa. Rzeczoznawca majątkowy może do wyceny wykorzystać wszelkie dostępne dane. Operaty przez nas sporządzone były dobrze oceniane przez Urzędy i specjalistów. Wycena mienia zabużańskiego to również pasja i hobby rzeczoznawcy majątkowego. Rzeczoznawca majątkowy dysponuje dość obszerną bazą danych dotyczącą rynków z kresów wschodnich i występujących tam nieruchomości.
Problematyka i praktyka wyceny nieruchomości według stanu z lat ubiegłych dość odległych czasowo od dnia dzisiejszego jest pomocna również przy określaniu wartości nieruchomości przejmowanych na terenie Polski w ramach reformy rolnej i wyceny nieruchomości zabytkowych.