Google+ Rzeczoznawca majątkowy - Warszawa
wycena apartamentu Warszawa

 

Pomoc i porady prawne

Pośrednictwo kredytowe

Zarządzanie

Usługi remontowe

monika radzikowska facebook

Monika Radzikowska - Rzeczoznawca Majątkowy

Rzeczoznawca majątkowy Warszawa

Sporządzam operat szacunkowy (wycena nieruchomości) dla:

  • Osoby fizycznej - wycena mieszkania pod kredyt, wycena domu pod kredyt, wycena działki pod kredyt, wycena nieruchomości w celu sprzedaży, wycena nieruchomosci w celu nabycia, wycena na potrzeby podziału majątku, wycena na potrzeby postępowania spadkowego oraz wycena mienia zabużańskiego.

  • Banku - wycena nieruchomości gruntowych, budynkowych, lokalowych a także komercyjnych na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy "pod kredyt", wieloletnia współpraca z bankami.

  • Urzędu - wycena nieruchomości w celu ustalenia opłat za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, wycena nieruchomości w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, wycena nieruchomości w celu sprzedaży lub nabycia, wycena nieruchomości w celu oddania jej w trwały zarząd lub aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu, wycena w celu ustalenia kwoty odszkodowania za nieruchomość, ustalenie wynagrodzenia za ustanowienie służebności, wycena lokali mieszkalnych w celu sprzedaży dla najemcy, ustalenie kwoty odszkodowania, wycena do celów rachunkowych, wycena na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wycena w celu sprzedaży prawa nieruchomosci na rzecz użytkownika wieczystego, wycena w celu ustalenia opłat adiacenckich i planistycznych, wycena służebności przesyłu i inne wyceny zgodnie z zapotrzebowaniem.

  • Przedsiębiorstwa - wycena nieruchomości na potrzeby nabycia lub zbycia, określanie wartości aportu, wycena wartości aktywów przedsiębiorstwa, wycena dla potrzeb sprawozdań finansowych, wycena na potrzeby postepowań urzędowych lub skarbowych oraz amortyzacji środków trwałych.

Wyceny wykonywane są rzetelnie, zgodnie z przepisami prawa i z dbałością o dane klienta. Kieruję się dyskrecją i lojalnością względem klienta. Nie udostępniam żadnych danych o swoich klientach za wyjątkiem wystawionych referencji z publicznych jednostek.
Przykładam szczególną wagę do współpracy z klientem i jego satysfakcji na każdym etapie realizacji wyceny.

Wycena nieruchomości Warszawa, Piaseczno, woj. mazowieckie.

wycena mieszkania Warszawa
Wycena mieszkania

Wycena apartamentu, mieszkania, biura, lokalu. Wycena prawa

spółdzielczego lokali mieszkalnych i niemieszkalnych.

wycena domu Warszawa
Wycena domu

Wycena domu, rezydencji, przedsiębiorstwa, nieruchomości komercyjnej oraz mienia zabużańskiego.

wycena działki Warszawa
Wycena działki i lasu

Wycena działki, gruntu. Wycena lasu, roli oraz budynków towarzyszących nieklasyfikowanych oraz gospodarstwa.