Google+ Rzeczoznawca majątkowy - Warszawa
wycena apartamentu Warszawa

 

Pomoc i porady prawne

Pośrednictwo kredytowe

Zarządzanie

Usługi remontowe

monika radzikowska facebook

Monika Radzikowska - Rzeczoznawca Majątkowy - Biegły Sądowy

Rzeczoznawca majątkowy Warszawa

Sporządzam operat szacunkowy (wycena nieruchomości) dla:

  • Osoby fizycznej - wycena mieszkania pod kredyt, wycena domu pod kredyt, wycena działki pod kredyt, wycena nieruchomości w celu sprzedaży, wycena nieruchomosci w celu nabycia, wycena na potrzeby podziału majątku, wycena na potrzeby postępowania spadkowego oraz wycena mienia zabużańskiego.

  • Banku - wycena nieruchomości gruntowych, budynkowych, lokalowych a także komercyjnych na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy "pod kredyt", wieloletnia współpraca z bankami.

  • Urzędu - wycena nieruchomości w celu ustalenia opłat za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, wycena nieruchomości w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, wycena nieruchomości w celu sprzedaży lub nabycia, wycena nieruchomości w celu oddania jej w trwały zarząd lub aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu, wycena w celu ustalenia kwoty odszkodowania za nieruchomość, ustalenie wynagrodzenia za ustanowienie służebności, wycena lokali mieszkalnych w celu sprzedaży dla najemcy, ustalenie kwoty odszkodowania, wycena do celów rachunkowych, wycena na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wycena w celu sprzedaży prawa nieruchomosci na rzecz użytkownika wieczystego, wycena w celu ustalenia opłat adiacenckich i planistycznych, wycena służebności przesyłu i inne wyceny zgodnie z zapotrzebowaniem.

  • Przedsiębiorstwa - wycena nieruchomości na potrzeby nabycia lub zbycia, określanie wartości aportu, wycena wartości aktywów przedsiębiorstwa, wycena dla potrzeb sprawozdań finansowych, wycena na potrzeby postepowań urzędowych lub skarbowych oraz amortyzacji środków trwałych.

  • Wycena majątku firmy do bilansu.
Wyceny wykonywane są rzetelnie, zgodnie z przepisami prawa i z dbałością o dane klienta. Kieruję się dyskrecją i lojalnością względem klienta. Nie udostępniam żadnych danych o swoich klientach za wyjątkiem wystawionych referencji z publicznych jednostek.
Przykładam szczególną wagę do współpracy z klientem i jego satysfakcji na każdym etapie realizacji wyceny.

Wycena nieruchomości Warszawa, Piaseczno, woj. mazowieckie.

wycena mieszkania Warszawa
Wycena mieszkania

Wycena apartamentu, mieszkania, biura, lokalu. Wycena prawa

spółdzielczego lokali mieszkalnych i niemieszkalnych.

wycena domu Warszawa
Wycena domu

Wycena domu, rezydencji, przedsiębiorstwa, nieruchomości komercyjnej oraz mienia zabużańskiego.

wycena działki Warszawa
Wycena działki i lasu

Wycena działki, gruntu. Wycena lasu, roli oraz budynków towarzyszących nieklasyfikowanych oraz gospodarstwa.