Wycena

Wycena przedsiębiorstwa

wycena

Wycena przedsiębiorstwa to złożona tematyka, gdzie wymagana jest wiedza zarówno typowa dla rzeczoznawcy majątkowego ale również dla księgowego czy prawnika. Dlatego często do wyceny przedsiębiorstwa tworzone są zespoły zadaniowe, które opracowują taki temat i przedstawiają jego wyniki w formie raportu z wyceny. Rzeczoznawca majątkowy jest tu jednym z członków zespołu ekspertów, który przygotowuje oszacowanie majątku firmy. Rzeczoznawca majątkowy wycenia grunty, budynki, lokale i inne nieruchomości, którymi dysponuje firma. Często również rzeczoznawca majątkowy wycenia całe układy techniczne, maszyny i urządzenia czy linie technologiczne a nawet sprzęt. Rzeczoznawca majątkowy może wycenić znak towarowy czy logo firmy. Cały raport z wyceny przedsiębiorstwa to obszerna analiza zarówno stanu prawnego, księgowego i majątkowego danej firmy. W swojej praktyce nasz zespół wyceniał firmy z branży gastronomicznej, kosmetycznej i spożywczej. Opracowywaliśmy również wyceny znaków towarowych, wyceny ruchomości /wyposażenia, sprzętu, maszyn i urządzeń itp. /w tym floty samochodowej i maszyn budowlanych/. Raporty sporządzane były głównie w języku polskim i angielskim.